กิจกรรมวันภาษาไทย

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นภาษาประจำชาติไทยสืบไป โดยมีผู้อำนวยการปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล เป็นประธานเปิดงาน