อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อบจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม “อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)โดย ผอ.ปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้