กิจกรรมช่วงปิดเรียนในสถานการณ์ COVID-19

  กิจกรรมช่วงปิดเรียนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563