วันเข้าพรรษา 2563

  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) โดยนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ในการนี้เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม จึงให้เฉพาะหัวหน้าชั้นและรองหัวหน้าเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของนักเรียน สาธุบุญกับทุกๆคนค่ะ