สอบ กศน. พระประแดง

  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ให้ความอนุเคราะห์สนามสอบสำหรับนักศึกษา กศน.พระประแดง ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางครุ และ ตำบลบางจาก โดยมีนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานสนามสอบ