กิจกรรมฝึกสมาธิให้นักเรียน

  กิจกรรมฝึกสมาธิของนักเรียนโรงเรีบนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) โดยมูลนิธิศึกษาการุณย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563