กิจกรรมวันเข้าพรรษา

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผอ.ปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดครุใน เนื่องในวันเข้าพรรษา 2562