พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

  เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทีมงานสจ.เนาวรัตน์ เทพนมรัตน์ พ่นยาฆ่าเชื้อที่อาคารเรียน สนาม ห้องเรียน ของโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)