มอบทุนการศึกษา

  ครูนฤมล คงรักษ์ ข้าราชการบำนาญ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เมื่อวันที่ มิถุนายน 2562 พร้อมเลี้ยงอาหารเช้า อาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย