ประชุมผู้ปกครอง

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคุณสุเทพ อยู่ไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการ ให้นโยบาย แนวปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง