วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ