วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)