วันไหว้ครู

  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดครุ(ปีตะนีลานนทศึกษา)ในจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมแจกน้ำหวานให้เก็บเด็กๆทุกคนด้วย