ประวัติของโรงเรียน


  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่๘เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๔๓๖ โดยนายอำเภอพระประแดงขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง ซึ่งครั้งแรกใช้ศาสลาการเปรียญของวัดครุในเป็นที่เรียน ปีพ.ศ. ๒๔๘๙เจ้าอาวาสวัดครุในขณะนั้น(พระครูสมุทรวราจารย์ หลวงปู่พันธ์ ปีตะนีลานนท์) ได้บริจาคเงินส่วนตัวซื้อเรือรบเก่า ซึ่งเป็นไม้สักมาสร้างเป็นอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนวัดครุใน” (ปีตะนีลานนทศึกษา) ต่อมาภายหลังท้องถิ่นเจริญมากขึ้น มีถนนสุขสวัสดิ์ตัดผ่านใกล้วัดทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้น จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับอาคารเรียนเดิมชำรุด จึงได้ของบประมาณทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพื่อทดแทนอาคารเรียนที่ชำรุดจนถึงวันนี้ที่ใช้ได้คือ
  1. อาคารเรียนที่ ๒ แบบ ๐๑๗ สร้างครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๒ ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง ต่อมาปี ๒๕๑๓ ต่อเติมชั้นบนอีก ๓ ห้อง ชั้นล่าง ๓ ห้อง รวมเป็น ๑๔ ห้องเรียน ซึ่งอาคารหลังนี้ได้อนุมัติให้ทำการรื้อถอนแล้วแต่ยังคงชะลอไว้เพื่อขอใช้ เนื่องจากยังขาดแคลนอาคารเรียนอยู่
  2. อาคารเรียนที่ ๓ แบบ ๐๑๗ ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
  3. อาคารเรียนที่ ๕ แบบ ๐๑๙ ชั้นบน ๕ ห้อง ชั้นล่างเป็นห้องประชุม
  โดยได้รับงบประมาณสมทบจากมูลนิธิมิตรภาพและคณะกรรมการผู้ปกครองใช้ชื่ออาคารเรียนว่า มิตรภาพ ๑๘๑ อนุสรณ์ แด่พันจ่าอากาศตรี ทอม ดิเรกศรี ซึ่งเสียชีวิตจากการกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ และสร้างเสร็จในปีเดียวกัน ๔ อาคารเรียนที่ ๖ แบบ ๐๑๗ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๔ ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบคือ